เกาะช้าง ไม่ปิดเกาะ แต่ใช้มาตรการคุมเข้มโควิด

ผู้ประกอบการโรงแรม กำนันเกาะช้าง ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง นายอำเภอเกาะช้าง ตำรวจ ทหาร ได้ร่วมประชุม แนวทางในการป้องกันโควิด ในพื้นที่เกาะช้าง

ซึ่งมีมติยังไม่ปิดเกาะช้าง แต่ให้ใช้มาตรการคุมเข้มโควิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในขณะนี้

เนื่องจากว่าผู้ประกอบการมองว่าการปิดเกาะรอบแรกนั้น เพราะทุกคนมีความกลัวของเชื้อโควิดที่จะเข้ามาในเกาะช้าง ปิดแล้วเศรษฐกิจพัง โรงแรมเดือดร้อนกันหมด

ครั้งนั้นผู้ประกอบการโรงแรมมีประสบการณ์มาแล้ว ครั้งนี้ทุกคนมีความรู้ มีมาตรการที่ควบคุมโควิดอย่างเข้มงวด ควรใช้มาตรการให้เข้มข้น มากกว่าที่จะปิดเกาะช้าง