ราคาน้ำมันวันนี้ ลดลงทุกชนิด 20-30 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 คงเดิม มีผล 19 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 39.46 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.05 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.78 บาทต่อลิตร
  • E20 : 30.54 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.29  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.39 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.29 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)