ตรวจสลาก ธอส. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

มาแล้ว หวยธอส. ตรวจสลากธอส. ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 17 และรางวัลชุดต่อเงินต่อทองครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 มี ชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว และชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 1,000,000 บาท

 • 1078996

รางวัลที่ 2 มี ชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

 • 1204239
 • 1580679
 • 1803259
 • 1849368

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

 • 1022544
 • 1193040
 • 1245006
 • 1672182
 • 1766236
 • 1153847
 • 1217646
 • 1298850
 • 1687590
 • 1869011
 • 1167842
 • 1223269
 • 1404683
 • 1693136
 • 1876848
 • 1180967
 • 1227776
 • 1534145
 • 1752100
 • 1954297

เช็ครางวัลอื่นๆ ตรวจสลาก ธอส.